Obrabiarki i inne urządzenia

Znamy urządzenie, które jest tokarko - kopiarką. Jest to rodzaj tokarki do nadawania obrabianym przedmiotom kształtu według wzornika sterującego, za pośrednictwem urządzenia kopiującego ruchami noża. Rozróżnia się tokarko - kopiarki kłowe, do toczenia w kłach wałków stopniowanych o różnych średnicach, wałków o tworzącej krzywoliniowej i inne. Są także tokarko - kopiarki uchwytowe, przeznaczone do toczenia krótkich przedmiotów o złożonych kształtach, okrągłych i nieokrągłych, mocowanych w uchwycie.

W takich tokarkach używa się głównie urządzeń kopiujących - hydraulicznych, elektrycznych i elektrohydraulicznych. Najbardziej rozpowszechnione są hydrauliczne urządzenia kopiujące. Pierwsze takie tokarki zostały zbudowane dawno temu. A tokarko - kopiarkę z hydraulicznym urządzeniem wyprodukowała w 1938 roku firma szwajcarska. Szybki rozwój tych obrabiarek nastąpił po II wojnie światowej.

Pasty montażowe

Specjalistyczne urządzenia

Są takie urządzenia, które mogą być obsługiwane wyłącznie przez specjalistów, ze względu na duże niebezpieczeństwo dla osoby, która zabrałaby się do pracy bez odpowiedniego przygotowania. Z pewnością do takich urządzeń należą tokarki, instalowane w specjalistycznych zakładach i wykonujące specjalistyczne zadania. Zanim pracownicy zaczną je obsługiwać, powinni poznać nie tylko zasady ich pracy, ale także - dokładne zasady bezpieczeństwa.